Turbokompressora uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijas

Nepieciešams rūpīgi izpildīt šādas instrukcijas.

Nepareiza uzstādīšana var izraisīt turbokompresora sabojāšanos, un garantija zaudēs savu likumīgo spēku.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI: Apsekojiet turbokompresora ieplūdes un izplūdes sistēmu, lai pārliecinātos, ka tajā neatrodas nepiederoši priekšmeti, ieskaitot blīvju daļiņas. Ņemiet vērā, ka sīkas daļiņas var radīt nopietnus rotora bojājumus, ja tās nonāk darbības zonā, tam darbojoties ar lieliem apgriezieniem. Pārliecinieties, ka no turbīnas ir noņemtas visas putekļa izsargu uzlikās. Uzstādot uz dzinēja, pārliecinieties, ka netīrumi vai nepiederoši priekšmeti nenonāks turbokompresora dobumos. Pirms jauna vai saremontēta turbokompresora uzstādīšanas uz dzinēja jābūt veiktai eļļas un eļļas filtra nomaiņai. Mēs arī iesakām pārbaudīt gaisa filtru un nomainīt, ja tas nepieciešams.
Izmantojiet tikai turbo dzinējiem ieteiktos eļļošanas materiālus. Izmantojiet jaunas un pārbaudītas blīves gaisa sistēmas blīvēšanai un, lai turbokompresoram pievienotu izplūdes sistēmu. KATEGORISKI AIZLIEGTS IZMANTOT BLĪVĒJOŠUS VAI SAVIENOJOŠUS SASTĀVUS (HERMĒTIĶUS) EĻĻAS KANĀLU BLĪVĒŠANAI. Pārbaudiet eļļas padeves līniju un drenāžas caurulītes, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un nav sašaurināts to šķērsgriezums, nav deformāciju vai citu aizdomīgu pazīmju. Ja pastāv jebkāda veida šaubas, nomainiet šīs detaļas. Atsevišķos gadījumos caurulītes nepieciešams nomainīt (VAG 1.8T) neatkarīgi no to stāvokļa uz jaunu oriģinālu.

1. Uzstādiet turbokompresoru uz dzinēja. NEIZMANTOJIET HERMĒTIĶUS pie turbīnas ienākošās atveres un izplūdes atloka, kā arī pie eļļas padeves un izlaišanas vietām. Visām skrūvēm (uzgriežņiem) jābūt pievilktiem, izmantojot dzinēja tehniskajā dokumentācijā norādītos griezes momentus.

2. piepildiet eļļas kanāla ienākošo atveri ar tīru motoreļļu pirms eļļas padeves caurulītes pievienošanas turbokompresoram. Dažas reizes pagrieziet lāpstiņas ar roku, lai eļļa nokļūtu uz gultņiem. Atkārtojiet šo operāciju, līdz eļļa sāks tecēt no eļļas kanāla atveres.

3. Pirms eļļas izlaišanas šļūtenes pievienošanas pagrieziet dzinēju, līdz tiek panākta noturīga eļļas plūsma no drenāžas kanāla, tādā veidā novēršot turbokompresora eļļas badu, iedarbinot dzinēju.

4. Pirms dzinēja iedarbināšanas nepieciešams atslēgt degvielas padevi un griezt dzinēju ar starteri 20…30 sekundes, lai piepildītos eļļas sistēma.

5. Ļaujiet dzinējam darboties ar tukšgaitas apgriezieniem vismaz trīs minūtes pēc turbokompresora uzstādīšanas. Tas novērsīs gultņu bojājumu un būs pietiekams, lai atbrīvotos no jebkādiem netīrumu pārpalikumiem no eļļošanas sistēmas un gultņa korpusa.

6. Pārbaudiet, vai nav eļļas, dzesējošā šķidruma, izplūdes gāzu un gaisa sūces. Turbokompresors – mehānisms ar augsti precizitāti, kas izgatavots ar ļoti stingrām pielaidēm. Lai nodrošinātu tā ilgmūžību un optimālu darbību, nepieciešams ievērot ražotāja rekomendētās servisa un apkalpošanas programmas.

7. Vienlaicīgi ar turbīnas remontu nepieciešams nomainīt katalizatoru vai to noņemt. Aizblīvēts katalizators var izraisīt turbokompresora sabojāšanos.

8. Pēc motora kapitālā vai kārtējā remonta pirmā eļļas nomaiņa jāveic pēc 100 km, otrā eļļas nomaiņa jāveic pēc 1000 km.

Brīdinājums. Kategoriski aizliegts griezt turbokompresora vārpstu bez eļļas!!! Aizliegts aizsegt gaisa pieplūdi kompresorā, ja dzinējs darbojas, tas izraisīs turbokompresora sabojāšanos!

EKSPLUATĀCIJĀ: Ekspluatācijā nepieciešams ievērot šādus noteikumus: – nedrīkst noslāpēt motoru tūlīt pēc tam, kad tas darbojies zem slodzes. Nepieciešams dzinējam ļaut darboties tukšgaitā 20…120 sekundes atkarībā no slodzes;
– nepieciešams izvairīties no straujiem paātrinājumiem, ja motors ir vēl auksts;
– aizliegts darbināt dzinēju bez gaisa filtra, tā kā var tikt bojātas turbokompresora lāpstiņas.
– aizliegts darbināt dzinēju ar eļļas līmeni, kas zemāks par minimālo. Regulāri (saskaņā ar automašīnas ekspluatācijas noteikumiem) nepieciešams mainīt eļļu un eļļas filtru (filtrus) (10 000 KM). Eļļas kvalitātei un eļļas filtram jāatbilst automašīnas un dzinēja markai. Dzinēja ekspluatācijas laikā īpaša uzmanība jāpievērš izplūdes sistēmai un katalizatoram. Paaugstināta pretestība izplūdes gāzēm izraisīs priekšlaicīgu turbokompresora iziešanu no ierindas.

×

×

×

×